Naprava nasada jablane s protitočno mrežo in namakanje

NAZIV AKTIVNOSTI

NAPRAVA NASADA JABLANE S PROTITOČNO MREŽO IN NAMAKANJEM

9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za ureditev nasada jabane s protitočno mrežo in namkanjem, oroševanjm in ureditvijo akumulacij za vodo.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru investicije bo kmetija investirala v ureditev:

 • Napravo nasada jablane na površini 3,90 ha

 • Nakup in postavitev protitočne mreža na površini 3,90 ha

 • Ureditvijo akumulacij za vodo 4.000 m3

 • Ureditev kapljičnega sistema namakanja na površini 3,90 ha

 • Ureditev oroševanja – protislanske zaščite na površini 2, 00 ha

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitost

 • Pridelava ekološke hrane.

Kmetija bo z obnovo sadovnjaka dobila nov sadovnjak, s novejšo, tržno zanimivo sorto. Nasad bo pokrit s protitočno mrežo, tako da bodo pridelki v bodoče redni. Z ureditvijo namakanja bo sadovnjak pod kontrolo, delno na 2 ha pa bo tudi zaščiten pred pozebo z oroševanjem.

V sadovnjaku bodo posajene odporne sorte Bonita, Admiral, Natyra in Fujion. Na kmetiji že imajo sorto Topaz in jo prodajo brez težav, saj je po tej sorti veliko povpraševanje pri kupcih, ki prihajajo na dvorišče po sadje, in tudi pri veletrgovcih. Z novimi sortami bo kmetija razširila ponudbo z sortami, ki jih v Sloveniji še ni.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate:

 • naložbe v ekološko pridelavo hrane;

 • povečanje učinkovitosti in produktivnosti na kmetiji

 • Povečanje tržne pridelave na kmetiji

 • Prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam v rastlinski pridelavi

 • Ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo

NAZIV AKTIVNOSTI

NAKUP OPREME ZA PREDELAVO SADJA

(PODUKREP M4.02 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

 

POVZETEK

V okviru investicije bo kmetija investirala v posodobitev opreme za predelavo sadja v sok.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru investicije bo kmetija investirala v nakup:

 • Nakup pnevmatske stiskalnice za sadje 1500 l

 • Nakup pralnika, mlina in transporterja za sadje, 3000 kg/h

 • Nakup polnilca bag in box do 240 vreč/h

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitost

 • Pridelava ekološke hrane.

 • naložbe v ekološko pridelavo hrane;

 

Kmetija bo z opremo posodobila obrat za predelavo sadja, kjer bo možno predelovati tudi druge sadje sadne, ne samo jabolk.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate:

 • Povečanje učinkovitosti in produktivnosti na kmetiji

 • Povečanje tržne pridelave na kmetiji

 • Poovečanje prodajnih zmogljivosti

 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov

 • Boljša kvaliteta proizvodov.