Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup kmetijske mehanizacije in naprava nasadov jablane opremljenih s protitočno mrežo iz naslova iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

 • 1. Javni razpis: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbam za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave
 • 4. Javni razpis: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 

 

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup dvoriščne mehanizacije, kmetijske mehanizacije ter napravo nasada jablane, ki bo opremljen s protitočno mrežo.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 • Nakup dvoriščnega nakladalnika
 • Nakup stroja za obdelavo tal v vrsti
 • Napravo nasada jablane na površini 0,90 ha
 • Nakup in postavitev protitočne mreža na površini 0,90 ha
 • Nakup in postavitev protitočne mreža na površini 0,61 ha

Nakup dvoriščnega nakladalnika bo na kmetiji pomenil znižanje stroškov pri transportu jabolk v času obiranja in predvsem hitrejše manipulacije, kjer je do sedaj prihajalo do zastojev. 

Nakup stroja za obdelavo v vrsti bo prav tako pomenil znižanje stroškov, saj to delo trenutno delno opravljajo tudi ročno. Stroj bo omogočil hitrejšo obdelavo, s čimer bo možna večkratna obdelava, ko so pleveli še manjši, zelo pomembno vlogo pa bo imel tudi v preganjanju voluharja, ki v nasadih jablan dela veliko škodo, s tem pa tudi manj propadanja dreves in večji pridelek.

Kmetija bo z obnovo sadovnjaka dobila nov sadovnjak, s novejšo, tržno zanimivo sorto. Nasad bo pokrit s protitočno mrežo, tako da bodo pridelki v bodoče redni.

 

CILJI

Cilji kmetije so tudi usklajeni s cilji Programa razvoja podeželja:

 • Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitost
 • Pridelava ekološke hrane.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V okviru javnega razpisa bo kmetija dosegala naslednje rezultate:

 • naložbe v ekološko pridelavo hrane;
 • povečanje učinkovitosti in produktivnosti na kmetiji
 • Povečanje tržne pridelave na kmetiji
 • Prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam v rastlinski pridelavi
 • Ureditev trajnih nasadov s posaditvijo rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni, škodljivce, sušo in pozebo

 

Povezave: